Жаклина Поп-Ангелова

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Жаклина Поп-Ангелова
070248403
превод, толкување, проверка на превод и лектура
дипломатија, економија/деловно работење, енергетика, животна средина, меѓународни односи, книжевност, маркетинг, меѓународни организации, општествени науки, право  , финансии
босански, бугарски, македонски, српски, француски, хрватски, црногорски
босански, бугарски, македонски, српски, француски, хрватски, црногорски
македонски, француски

Жаклина Поп-Ангелова, магистер по европски студии за интеграција на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, на тема „концептот на политичко водство со Европската Унија – улогата на Жак Делор“. Дипломиран филолог на Катедрата по француски јазик и книжевност на Филолошкиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј- Скопје. Искусен преведувач и толкувач, како и судски преведувач, од француски на македонски јазик и обратно како и акредитиран симултан и консекутивен толкувач од страна на институциите на Европската унија како и овластен преведувач од Владата и Министерството за надворешни работи на Република Франција. Долгогодишна соработка со многу други европски и меѓународни институции како Советот на Европа, Европскиот суд за човекови права, Меѓународната oрганизација на Франкофонија и др. како и Кабинетот на Претседателот, Владата и сите министерства на Република Северна Македонија. Вработена сум во Француската амбасада во Скопје како преведувач/толкувач и Шеф на Кабинет на Амбасадорот.