Викторија Талевска

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Викторија Талевска
Член
+491789102595
контрола на квалитет, превод, толкување
економија/деловно работење, маркетинг, меѓународни организации, медицина
англиски, германски, македонски, српски, шпански
англиски, германски, шпански
англиски, македонски
англиски, шпански
англиски, македонски

Преведувач/ конференциски толкувач, македонски-англиски и обратно, шпански-македонски, германски-македонски