Вјоса Таипи

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Вјоса Таипи Vjosa Taipi
077907331
превод, толкување
дипломатија, економија/деловно работење, енергетика, животна средина, меѓународни односи, маркетинг, меѓународни организации, медицина, наука, општествени науки, патенти, право  , телекомуникации, финансии
албански, македонски
албански, англиски, македонски
албански, македонски

Овластен судски преведувач/толкувач од Албански на Македонски јазик.

12 години работно искуство како толкувач/преведувач во Собрание на Република Северна Македонија и работа со невладини и меѓународни организации.