Стела Босилковска

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Стела Босилковска
078 412 274
контрола на квалитет, превод, толкување, проверка на превод и лектура
животна средина, книжевност, наука, општествени науки, уметност
англиски, босански, македонски, словенечки, српски, Српско-хрватски, хрватски, црногорски
англиски, босански, македонски, словенечки, српски, хрватски
англиски, босански, македонски, српски, хрватски, црногорски

Родена во Земун, Србија, високо образование - диплома и мастер на Филолошки факултет - Белград (преведувачка насока); магистер на Филолошки факултет - Скопје (конференциско толкување); докторанд на ПФБТ - УКЛО - Битола. 

Работи на ПФБТ - УКЛО - Битола како Виш лектор по англиски јазик

This file has been removed.