Соња Китановска-Кимовска

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Соња Китановска-Кимовска
Член
+38970628486
контрола на квалитет, превод, проверка на превод и лектура, толкување
економија/деловно работење, животна средина, маркетинг, меѓународни организации, медицина, патенти, телекомуникации, финансии
англиски, македонски
англиски, македонски
англиски, македонски
англиски, македонски
англиски, македонски
Соња Китановска-Кимовска работи како преведувач 15 години. Речиси 10 години работела како преведувач и толкувач во развојни проекти на Шведската меѓународна агенција за развој, а од 2003 година работи и како слободен преведувач. Специјализира за технички преводи и преводи од областа на ИТ/телекомуникации, право, бизнис и маркетинг. Соња има завршено магистерски студии по англиски јазик и применета лингвистика на Универзитетот Кембриџ, Обединето Кралство, а докторира во областа на преводот на УКИМ, Скопје. Од 2010 година предава на Катедрата за преведување и толкување при УКИМ по предметите Англиски јазик, Преведување од англиски на македонски јазик и Преведувачки помагала. Соња е и овластен судски преведувач, назначен од Министерството за правда на РМ, и член на Управниот одбор на Здружението на преведувачи и толкувачи на РМ.