Соња Филипова-Гајдова

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Соња Филипова-Гајдова
Член
-
контрола на квалитет, превод, толкување
дипломатија, животна средина, меѓународни односи, книжевност, меѓународни организации, општествени науки, уметност
англиски, македонски
англиски, македонски
англиски, македонски
англиски, македонски
англиски, македонски
Диплома од Катедрата за англиски јазик и книжевност, УКИМ, Скопје, 1991. Повеќе од 25 години активно преведувачко искуство во повеќе области.