Силвана Симоска

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Силвана Симоска
Член
070 278258
контрола на квалитет, превод, толкување, проверка на превод и лектура
дипломатија, економија/деловно работење, енергетика, животна средина, инженерство/ техн. , меѓународни односи, книжевност, меѓународни организации, медицина, наука, општествени науки, право  , телекомуникации, уметност
англиски, германски, македонски, српски, хрватски
германски, македонски, српски, хрватски
германски, македонски

Проф. д-р Силвана Симоска е редовен професор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје (Филолошки факултет „Блаже Конески", Катедра за германски јазик и книжевност, Катедра за преведување и толкување) и долгогодишен преведувач (судски, стручен, книжевен) и толкувач (консекутивно, симултано) од македонски на германски јазик и обратно.