Рајна Кошка

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Рајна Кошка
Член
превод, проверка на превод и лектура
книжевност, уметност
англиски, македонски, српски, хрватски
англиски, српски, хрватски
англиски, македонски, српски
Проф. д-р Рајна Кошка е редовен професор по англиска книжевност на Катедрата за англиски јазик и книжевност при Филолошкиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Република Македонија. Освен наставно-научната работа, нејзиниот професионален интерес е и преведувањето. Во својата преведувачка работа се фокусира на книжевен превод (особено драма) и преводи од областа на историјата на уметноста и археологијата. Превела преку дваесет драмски текстови и голем број стручни текстови од областа на историјата на уметноста, ликовната уметност, ликовната критика и археологијата. Јазици: македонски, англиски и српски.