Nikolau.mk@gmail.com

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Николче Стојаноски
078-336-222
контрола на квалитет, превод, толкување
економија/деловно работење, инженерство/ техн. , општествени науки, право  , телекомуникации, уметност, финансии
англиски, македонски
македонски
англиски

Дипломиран професор по англиски јазик и книжевост. Овластен судски преведувач од англиски јазик на македонски и обратно од 2009 година. Магистер по настава на англиски јазик.