Мирјана Алексоска-Чкатроска

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Мирјана Алексоска-Чкатроска
Член
контрола на квалитет, превод, толкување
економија/деловно работење, животна средина, меѓународни организации, наука, општествени науки, уметност
македонски, француски
англиски, македонски, српски, француски, хрватски
македонски, француски
англиски, македонски, српски, француски, хрватски
македонски, француски
Доктор на науки, професор, научен работник, преведувач, толкувач