Мирјана Алексоска-Чкатроска

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Мирјана Алексоска-Чкатроска
Член
контрола на квалитет, превод, толкување
економија/деловно работење, животна средина, меѓународни организации, наука, општествени науки, право, уметност
македонски, француски
англиски, македонски, српски, Српско-хрватски, француски, хрватски
македонски, француски
англиски, македонски, српски, Српско-хрватски, француски, хрватски
македонски, француски
Доктор на науки, професор, научен работник, преведувач, толкувач