Marija Belicheva

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Марија Беличева
+39 3278262327
контрола на квалитет, превод, толкување, проверка на превод и лектура
дипломатија, економија/деловно работење, меѓународни односи, маркетинг, меѓународни организации, општествени науки, право  
англиски, италијански, македонски, француски
англиски, италијански, македонски, француски
англиски, италијански, македонски

Дипломиран толкувач по англиски и француски јазик на Катедрата за преведување и толкување во Скопје. Постдипломски престој на Европскиот институт за истражување во Бирмингем, Велика Британија. Мастер студии по европски политики на Универзитетот во Парма, Италија. 15-годишно искуство во превод и толкување на македонски и англиски јазик. Од 2019 година со самостојна дејноста на превод и толкување на италијански јазик и работно искуство во: помош при изучување јазик, маркетинг и комуникација на приватни и физички лица.