Јасминка Васкова Ташкова

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Јасминка Васкова-Ташкова
контрола на квалитет, превод, толкување
дипломатија, економија/деловно работење, меѓународни односи, меѓународни организации, финансии
англиски, македонски
англиски, македонски
англиски, македонски