Ирина Талевска

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Ирина Талевска
072226409
контрола на квалитет, превод, толкување
книжевност, меѓународни организации, медицина, општествени науки, право  , уметност
италијански, шпански
италијански, македонски, шпански
италијански, македонски

Книжевен преведувач, преведувач и толкувач од италијански на македонски и обратно, како и од шпански на македонски.