Емилија Дуковска

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Емилија Дуковска
Член
071/ 287 678
превод, толкување
економија/деловно работење, животна средина, маркетинг, меѓународни организации, медицина, општествени науки, телекомуникации, финансии
англиски, германски, македонски, српски, Српско-хрватски
англиски, германски, македонски, српски, хрватски
англиски, германски, македонски, српски
англиски, германски, македонски, српски, хрватски
англиски, германски, македонски, српски
Емилија Дуковска е постојан судски преведувач од германски, англиски и српски јазик и обратно. Заврши додипломски студии на економскиот факултет при Универзитетот „Свв. Кирил и Методиј“ во Скопје. Скоро две децении се бави со преведување на закони и законски акти, технички упатства, тендерска документација, медицинска документација, деловна комуникација, како и секакви видови документи и стручни материјали од областa на правото, економијата, медицината, телекомуникациите, градежништвото, информатиката, општествените, природните и техничките науки за потребите на физичките и правните лица.