Душица Алексиевски Гулабоски

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Душица Алексиевски - Гулабоски
070 383 255
превод, толкување, проверка на превод и лектура
економија/деловно работење, животна средина, книжевност, маркетинг, медицина, наука, општествени науки, телекомуникации, уметност
англиски, германски, македонски
англиски, македонски
англиски, македонски

Дипломиран филолог на Факултетот по филологија при Универзитетот Кирил и Методиј во Скопје, преведувачка и наставна насока.

Активна на полето на превод од 2001 год, јазична комбинација англиски - македонски и обратно.

Овластен судски преведувач.

Искуство и на полето на устен превод.