Даниел Матракоски

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Даниел Матракоски
Член
075/730-992
превод, проверка на превод и лектура, толкување
економија/деловно работење, книжевност, меѓународни организации, финансии
англиски, македонски
англиски, македонски
англиски, македонски
англиски, македонски
англиски, македонски
Професионален толкувач и преведувач (англиски кон македонски и обратно) и активен член на Здружението на преведувачи на Република Македонија од 2016 год.