Ана Попова Манасиевска

This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Ана Попова Манасиевска
Потпретседател
38970737001
превод, толкување, проверка на превод и лектура
животна средина, маркетинг, меѓународни организации, медицина, општествени науки
англиски, македонски
англиски, македонски, српски, шпански
англиски, македонски
англиски, македонски, српски, шпански
англиски, македонски

Искусен преведувач и конференциски толкувач за македонски и англиски јазик. Дипломиран филолог за македонски и англиски јазик, со повеќе од 17 години работно искуство. Работно исксутво како вработен преведувач/толкувач на проекти на ЕУ, САД и други меѓународни донатори, од 2012 слободен преведувач и толкувач на македонскиот пазар и во странство. Соработувам со голем број македонски и меѓународни организации: УНДП, СЗО, УНХЦР, ИОМ, МЦМС, ИЧП и слично. Широко познавање на терминологија од областа на правото, медицина, ЕУ интеграција, климатски промени, заштита на животната средина. Судски преведувач за англиски и шпански јазик