Најди преведувач или толкувач

Активни членови

Име и презимеТип на членствоЕmailКонтакт телефонод јазик (превод)на јазик (превод)
Ана Попова МанасиевскаАктивен членanamanasievska@gmail.com38970737001англиски, македонски, српски, шпанскианглиски, македонски
Активен членbosilkovs@gmail.com-
Радомир ТрајковиќАктивен членradomir.trajkovic.elng@gmail.com+389 70 515 230англиски, македонскианглиски, македонски
Огнена НикуљскиАктивен членognenan@yahoo.com00 389 78 483 539англиски, македонски, српски, шпанскианглиски, македонски, шпански
Активен членn.gjelincheski@yahoo.com-
Рајна КошкаАктивен членarielle_mk@yahoo.com-англиски, српски, хрватскианглиски, македонски, српски
Драгана ВелковскаАктивен членdraganavelkovska@gmail.com+38978272664англиски, македонски, Српско-хрватскианглиски, македонски
Бисера АнастасоваАктивен членbisera@lexicon.com.mk+38970554505англиски, германскимакедонски
Зорица НиколовскаАктивен членzorica.nikolovska@hotmail.com070 351 720германски, македонски, српски, Српско-хрватски, хрватски, црногорскигермански, македонски
Иванка Апостолова Баскар Активен членivankaapostolova@gmail.com075 288 143 словенечкимакедонски
Лукреција Маљковиќ АтанасовскаАктивен членlukreciam@gmail.com078 484 384англиски, босански, италијански, македонски, српски, Српско-хрватски, хрватски, црногорскианглиски, босански, македонски, српски, хрватски, црногорски
Наташа Колеќевска ГеоргиевскаАктивен членnkolekevska@yahoo.com+38970369674англиски, босански, македонски, српски, хрватски, црногорскианглиски, македонски
Сања Михајловиќ-КостадиновскаАктивен членsanja.flf@gmail.com-македонски, шпанскимакедонски, шпански
Ирена Кацарски - ЌимоваАктивен членkimovi@t.mk+389 (0)71 308 516англиски, босански, македонски, српски, Српско-хрватски, хрватски, црногорскианглиски, македонски
Активен членnadica_fv@yahoo.de-
Марија СпирковскаАктивен членmarija.spirkovska@gmail.com38971229361англиски, македонски, српскианглиски, македонски
Бојан КарбевскиАктивен членbojan86k@yahoo.com+38976207857англиски, македонскианглиски, македонски
Калина ЈаневаАктивен членmelagranina@gmail.com-англиски, италијански, македонскианглиски, македонски
Соња Китановска-КимовскаАктивен членsonjakitanovska@yahoo.com+38970628486англиски, македонскианглиски, македонски
Сандра ЛазаревскаАктивен членsandra.lazarevska@gmail.com071 234 832англиски, германски, македонски, српскианглиски, германски, македонски
Викторија ТалевскаАктивен членvtalevska@gmail.com+491789102595англиски, германски, шпанскианглиски, македонски
Активен членm.girevska@gmail.com-
Активен членb.kicurovski@gmail.com-
Даниел МатракоскиАктивен членdaniel.matrakoski@gmail.com075/730-992англиски, македонскианглиски, македонски
Ардита ЗулфиуАктивен членarditazulfiu@gmail.com070 973 186албански, англиски, македонски, шпанскиалбански, англиски, македонски
Блерина Старова ЗлаткуАктивен членblerinaz@yahoo.com70346383албански, англиски, италијански, македонски, српски, француски, шпанскиалбански, англиски, македонски, француски
Љубица АрсовскаАктивен членljubicaarsovska@yahoo.com+389 70 314 514англиски, босански, македонски, српски, Српско-хрватски, хрватски, црногорскианглиски, македонски
Активен членthesardzoski@yahoo.com-
Активен членtrajkovska_vesna@yahoo.com-
Активен членjanailievska@gmail.com-
Сандра Ангеловска - БогатиноскаАктивен членsangelovska@gmail.com38971257717англиски, италијански, српскииталијански, македонски
Активен членcingarskan@gmail.com-
Активен членfilipovaklaudija@gmail.com-
Активен членlinguaconnect.mk@gmail.com-
Ениена Аети Активен членenienaaeti@gmail.com00389 (0) 70 815 321албански, англиски, македонски, српскиалбански, англиски, македонски
Соња Филипова-ГајдоваАктивен членsonja.filip_gajd@hotmail.com-англиски, македонскианглиски, македонски
Даниела ЗдравковскаАктивен членdanielazdravkovska@yahoo.com+38976257006англиски, босански, италијански, српски, хрватски, црногорски, шпанскииталијански, македонски, српски
Мирјана Алексоска-ЧкатроскаАктивен членckatra@t.mk-англиски, македонски, српски, Српско-хрватски, француски, хрватскимакедонски, француски
Душица Алексиевски - ГулабоскиАктивен членaleksievski@hotmail.com070 383 255англиски, македонскианглиски, македонски
Активен членsarailievska@hotmail.com-
Наташа АтанасовскаАктивен членilievskanatasha@yahoo.com070 341502 англиски, македонскианглиски, македонски
Игор ПоповскиАктивен членigorpp0711@gmail.com-англиски, македонски, шпанскианглиски, македонски, шпански
Ајнур КасоАктивен членaynurkaso@gmail.com-англиски, македонски, турскианглиски, македонски, турски
Активен членsimoskasilvana@gmail.com-

Придружни членови

Име и презимеТип на членствоЕmailКонтакт телефонод јазик (превод)на јазик (превод)
Душанка ТашеваПридружен членdushankatasheva25@gmail.com077540052албански, англиски, македонскиалбански, англиски, македонски
Придружен членkristina.mitkovska@gmail.com-
Надица ЃошевскаПридружен членnadica519@yahoo.co.uk389070556044англиски, македонскианглиски, македонски
Мартин ТрајановскиПридружен членmartintrajanovski@yahoo.com+389 75 652 890англиски, босански, бугарски, српски, хрватски, црногорскианглиски, македонски, српски, хрватски
Нина ШутареваПридружен членninastrv@gmail.com+38975366666англиски, германски, македонски, шпанскианглиски, германски, македонски
Славица ТодороваПридружен членslavicaprof@yahoo.com075 285 825босански, македонски, српски, Српско-хрватски, црногорскибосански, македонски, српски, Српско-хрватски, црногорски
Урош ТашевПридружен членuros@sudskipreveduvac.mk78389958англиски, италијански, македонски, српскианглиски, италијански, македонски
Анета ПауноскаПридружен членaneta.paunovska@gmail.com076/ 407 814англиски, бугарски, македонски, српски, Српско-хрватски, хрватскианглиски, македонски, српски, Српско-хрватски
Придружен членsilvanakolevska@yahoo.com-
Придружен членmilicapapucieva@yahoo.com-
Луљета АдемиПридружен членluljetademi@gmail.com38971677303албански, англиски, македонскиалбански, англиски, македонски
Емилија ДуковскаПридружен членemilija.dukovska@t.mk071/ 287 678англиски, германски, македонски, српски, Српско-хрватски, хрватскианглиски, германски, македонски, српски, Српско-хрватски
Придружен членelena.prendjova@eurm.edu.mk-
Моника ТрпковскаПридружен членjas.monika@hotmail.com+38977441959англиски, македонски, словенечки, српскианглиски, македонски, словенечки, српски
Магдалена ВелевскаПридружен членmagi.velevska@gmail.com+389 78 450 458англиски, македонскианглиски, македонски
Марија СекулоскаПридружен членmarija.sekuloska@gmail.com+389 70 382 337англиски, италијански, српскимакедонски
Придружен членzeynepmk@yahoo.com-
Ивана РамљакПридружен членivana.ramljak@gmail.com+389 (0)78 445 087англиски, босански, македонски, српски, хрватски, црногорскианглиски, босански, македонски, српски, хрватски, црногорски
Јасминка Васкова-Ташкова Придружен членjasminka77@gmail.com-англиски, македонскианглиски, македонски
Марија Зографска АлексоваПридружен членparola.sudski.prevodi@gmail.com70217024англиски, италијански, македонски, шпанскианглиски, италијански, македонски, шпански
Марија ДимовскаПридружен членmariija.dimovska@gmail.com38971313155англискианглиски, српски, Српско-хрватски, француски

Студенти

Име и презимеТип на членствоЕmailКонтакт телефонод јазик (превод)на јазик (превод)
Студентelena.spirovska@live.com-
Ана Марија ИвановаСтудентa.ivanova@live.com-англиски, македонскианглиски, македонски