Најди преведувач или толкувач

  • За разликите меѓу активните и придружните членови прочитајте овде http://mata.mk/mk/faq/
  • ЗПРМ се гордее со разноликоста на своите членови. За да го најдете најсоодветниот преведувач за вашите потреби погледнете ги биографиите на членовите. За квалитетот на преводот одговара преведувачот што сте го ангажирале

 

Активни членови
Тип на членствоИме и презимеЕmailКонтакт телефонод јазик (превод)на јазик (превод)
Активен членИрена Кацарски - Ќимоваkimovi@t.mk+389 (0)71 308 516англиски, босански, македонски, српски, хрватски, црногорскианглиски, македонски
Активен членАлександар Станковиќalex.resides@gmail.com+389 (71) 859-858англиски, македонски, српскианглиски, македонски, српски
Активен членСоња Филипова-Гајдоваsonja.filip_gajd@hotmail.com-англиски, македонскианглиски, македонски
Активен членИванка Апостолова Баскар ivankaapostolova@gmail.com075 288 143 словенечкимакедонски
Активен членЗорица Николовскаzorica.nikolovska@hotmail.com070 351 720германски, македонскигермански, македонски
Активен членАна Попова Манасиевскаanamanasievska@gmail.com38970737001англиски, македонски, српскианглиски, македонски
Активен член-grozdanoskiz@yahoo.com---
Активен членЛукреција Маљковиќ Атанасовскаlukreciam@gmail.com078 484 384англиски, босански, италијански, македонски, српски, хрватски, црногорскианглиски, босански, македонски, српски, хрватски, црногорски
Активен членБојан Карбевскиbojan86k@yahoo.com+38976207857англиски, македонскианглиски, македонски
Активен членДаниел Матракоскиdaniel.matrakoski@gmail.com075/730-992англиски, македонскианглиски, македонски
Активен членАјнур Касоaynurkaso@gmail.com-англиски, македонски, турскианглиски, македонски, турски
Активен членСашо Даниловdanilov_sasho@yahoo.com078276957германски, македонскигермански, македонски
Активен членИскра Стојановскаiskradimitrijevska@gmail.com-англиски, македонскианглиски, македонски
Активен членСтела Босилковскаbosilkovs@gmail.com078 412 274англиски, босански, македонски, словенечки, српски, хрватскианглиски, босански, македонски, српски, хрватски, црногорски
Активен членНаташа Атанасовскаilievskanatasha@yahoo.com070 341502 англиски, македонскианглиски, македонски
Активен член-m.girevska@gmail.com---
Активен членАрдита Зулфиуarditazulfiu@gmail.com-албански, англиски, македонски, шпанскиалбански, македонски
Активен членВесна Трајковскаtrajkovska_vesna@yahoo.com077623213англиски, македонскианглиски, македонски
Активен член-thesardzoski@yahoo.com---
Активен член-skaznuvalka@gmail.com---
Активен член-linguaconnect.mk@gmail.com---
Активен член-hdojcinova@gmail.com---
Активен членСандра Лазаревскаsandra.lazarevska@gmail.com071 234 832англиски, германски, македонски, српскианглиски, германски, македонски
Активен членЃургица Илиеваgjurgica.i@gmail.com071317234англиски, македонски, српски, францускианглиски, македонски
Активен член-lindita.abdullahu@gmail.com---
Активен член-bojan.stojanovikj@gmail.com(+389) 070 876 746--
Активен членЉубица Арсовскаljubicaarsovska@yahoo.com+389 70 314 514англиски, босански, македонски, српски, хрватски, црногорскианглиски, македонски
Активен членЕмилија Дуковскаemilija.dukovska@t.mk071/ 287 678англиски, германски, македонски, српски, хрватскианглиски, германски, македонски, српски
Активен членДарко Спасовpolatski@gmail.com0038975802472англиски, македонски, словенечки, српски, хрватски, чешкимакедонски, словенечки, српски, хрватски, чешки
Активен членОгнена Никуљскиognenan@yahoo.com00 389 78 483 539англиски, македонски, српски, шпанскианглиски, македонски, шпански
Активен членМирјана Алексоска-Чкатроскаckatra@t.mk-англиски, македонски, српски, француски, хрватскимакедонски, француски
Активен членСилвана Симоскаsimoskasilvana@gmail.com070 278258германски, македонски, српски, хрватскигермански, македонски
Активен членСандра Ангеловска - Богатиноскаsangelovska@gmail.com38971257717англиски, италијански, српскииталијански, македонски
Активен членВикторија Талевскаvtalevska@gmail.com+491789102595англиски, германски, шпанскианглиски, македонски
Активен член-mdamjanoski@gmail.com---
Активен членМарија Спирковскаmarija.spirkovska@gmail.com38971229361англиски, македонски, српскианглиски, македонски
Активен членЖаклина Поп-Ангеловаzpopangelova@gmail.com070248403босански, бугарски, македонски, српски, француски, хрватски, црногорскимакедонски, француски
Активен членСања Михајловиќ-Костадиновскаsanja.flf@gmail.com-македонски, шпанскимакедонски, шпански
Активен членДаниела Колескаdanielakoleska@gmail.com077 575 259 англиски, македонски, францускианглиски, македонски, француски
Активен членДушица Алексиевски - Гулабоскиaleksievski@hotmail.com070 383 255англиски, македонскианглиски, македонски
Активен член-rnikodinovska@gmail.com---
Активен членКатерина Миленова Захариевkaterina.milenova@gmail.com-италијански, македонски, шпанскииталијански, македонски
Активен член-janailievska@gmail.com---
Активен членЕлена Митричкаelena_mitrichka@hotmail.com+38978912956германски, македонскигермански, македонски
Активен членВјоса Таипи Vjosa Taipit.vjosa@gmail.com077907331албански, англиски, македонскиалбански, македонски
Активен членДрагана Велковскаdraganavelkovska@gmail.com+38978272664англиски, македонскианглиски, македонски
Активен член-cingarskan@gmail.com---
Активен член-monika_stanoeva@hotmail.com---
Активен членНадица Петрушевскиnadica.de@gmail.com-англиски, германски, македонскигермански, македонски
Активен членЈана Куновскаjkunovska@gmail.com+38975336607англиски, босански, македонски, српски, хрватски, црногорскианглиски, македонски
Активен член-jane.bozinovski@gmail.com---
Активен член-zeynepmk@yahoo.com---
Активен член-marija.dimovska@gmail.com---
Активен членБисера Анастасоваbisera@lexicon.com.mk+38970554505англиски, германскимакедонски
Активен членНаташа Колеќевска Георгиевскаnkolekevska@yahoo.com+38970369674англиски, босански, македонски, српски, хрватски, црногорскианглиски, македонски
Активен членВера Кандикјан Ивановскаverakandikjan@gmail.com-англиски, германски, македонскианглиски, германски, македонски
Активен членРајна Кошкаarielle_mk@yahoo.com-англиски, српски, хрватскианглиски, македонски, српски
Активен членМаја Тодоровскаmaja.todorovska0508@gmail.com+38976451594англиски, германски, македонскианглиски, германски, македонски
Активен членБлерина Старова Златкуblerinaz@yahoo.com70346383албански, англиски, италијански, македонски, српски, француски, шпанскиалбански, англиски, македонски, француски
Активен членИрина Талевскаirinatalevska@gmail.com072226409италијански, македонски, шпанскииталијански, македонски
Придружни членови
Тип на членствоИме и презимеЕmailКонтакт телефонод јазик (превод)на јазик (превод)
Придружен членСања Фурнаџиска-Адамсsanja.furnadjiska@gmail.com075264932англиски, македонски, францускианглиски, македонски, француски
Придружен член-rizvanbela@hotmail.com---
Придружен член-dimitrova.angela93@gmail.com---
Придружен член-bojana_bosilkova@yahoo.com---
Придружен член-kristina.mitkovska@gmail.com---
Придружен членМирослав Божиќmiroslav.bozic@outlook.com+389 71 912 265англиски, германски, македонски, српскианглиски, германски, македонски, српски
Придружен членМарија Милеваmarijamileva06@gmail.com070 714 306италијански, македонскииталијански, македонски
Придружен член-danchehiller@gmail.com---
Придружен член-k.gligoroskajordanoska@gmail.com---
Придружен членКсенија Шутеваksenija.shuteva@gmail.com075 321 849англискимакедонски
Придружен член-trajanoska.maja0@gmail.com---
Придружен член-nita.deari@erc.org.mk---
Придружен членМилена Недевскаnedevska_milena@yahoo.com-англиски, македонски, францускимакедонски, француски
Придружен членМагдалена Костовскаmagi.velevska@gmail.com+389 78 450 458англиски, македонскианглиски, македонски
Придружен членВесна Христова mijalovav@gmail.com070 706 573 англиски, македонскианглиски, македонски
Придружен членSvetlana Naumovskapreveduvac.angjelovska@gmail.com070352879англиски, македонскианглиски, македонски
Придружен членАна Марија Ивановаa.ivanova@live.com+38978214266англиски, германски, македонскианглиски, македонски
Придружен член-s.nechovska@avmu.mk---
Придружен членАнета Пауноскаaneta.paunovska@gmail.com076/ 407 814англиски, бугарски, македонски, српски, хрватскианглиски, македонски, српски
Придружен член-jovanova.13@gmail.com---
Придружен членМарија Зографска Алексоваparola.sudski.prevodi@gmail.com70217024англиски, италијански, македонски, шпанскианглиски, италијански, македонски, шпански
Придружен член-lara.prokopieva@gmail.com---
Придружен член-ayhansaban@yahoo.com---
Придружен членМагдалена ШитовLSprevod@gmail.com+389 78 225 899англиски, босански, бугарски, германски, македонски, полски, српски, хрватски, црногорскианглиски, германски, македонски
Придружен член-silvanakolevska@yahoo.com---
Придружен член-elenakoneska@hotmail.com---
Придружен членУрош Ташевuros@sudskipreveduvac.mk78389958англиски, италијански, македонски, српскианглиски, италијански, македонски
Придружен членНадица Ѓошевскаnadica519@yahoo.co.uk389070556044англиски, македонскианглиски, македонски
Придружен членЗлатка Ѓорѓиеваzlatka987@yahoo.com075333708англиски, германскимакедонски
Придружен членЗорица Врчковскаvrckovskazo@gmail.com+38978293951англиски, македонскианглиски, македонски
Придружен членМариана Палашевскаpalasevskam@hotmail.com078 403 385германски, македонскигермански, македонски
Придружен член-gordana.petrovska@gmail.com---
Придружен член-kristina.v.kostova@gmail.com---
Придружен членМартин Трајановскиmartintrajanovski@yahoo.com075 652 890англиски, босански, бугарски, српски, хрватски, црногорскианглиски, македонски, српски, хрватски
Придружен членКристина Младеновскаkristina_mladenovska@hotmail.com+389 071 310 449италијански, македонскииталијански, македонски
Придружен член-jansofija@gmail.com---
Студенти
Студент-aleksandra_mihajlovska@yahoo.com---
СтудентСтојанка Милошескаstojanka.milosheska@gmail.com+38975212566англиски, германскимакедонски
СтудентМарија Ангеловскаmarija.angelovska94@hotmail.com075 378 929англиски, македонскианглиски, македонски
СтудентКсенија Митковскаksenija.mkd@gmail.com071 531 787албански, англиски, македонскиалбански, англиски, македонски
Jump to page:
1 2