Најди преведувач или толкувач

Активни членови

Име и презимеТип на членствоЕmailКонтакт телефонод јазик (превод)на јазик (превод)
Блерина Старова ЗлаткуАктивен членblerinaz@yahoo.com70346383албански, англиски, италијански, македонски, српски, француски, шпанскиалбански, англиски, македонски, француски
Мирјана Алексоска-ЧкатроскаАктивен членckatra@t.mk-англиски, македонски, српски, Српско-хрватски, француски, хрватскимакедонски, француски
Даниел МатракоскиАктивен членdaniel.matrakoski@gmail.com075/730-992англиски, македонскианглиски, македонски
Радомир ТрајковиќАктивен членradomir.trajkovic.elng@gmail.com+389 70 515 230англиски, македонскианглиски, македонски
Соња Китановска-КимовскаАктивен членsonjakitanovska@yahoo.com+38970628486англиски, македонскианглиски, македонски
Марија СпирковскаАктивен членmarija.spirkovska@gmail.com38971229361англиски, македонски, српскианглиски, македонски
Љубица АрсовскаАктивен членljubicaarsovska@yahoo.com+389 70 314 514англиски, босански, македонски, српски, Српско-хрватски, хрватски, црногорскианглиски, македонски
Огнена НикуљскиАктивен членognenan@yahoo.com00 389 78 483 539англиски, македонски, српски, шпанскианглиски, македонски, шпански
Ана Попова МанасиевскаАктивен членanamanasievska@gmail.com38970737001англиски, македонски, српски, шпанскианглиски, македонски
Сандра ЛазаревскаАктивен членsandra.lazarevska@gmail.com071 234 832англиски, германски, македонски, српскианглиски, германски, македонски
Соња Филипова-ГајдоваАктивен членsonja.filip_gajd@hotmail.com-англиски, македонскианглиски, македонски
Драгана ВелковскаАктивен членdraganavelkovska@gmail.com+38978272664англиски, македонски, Српско-хрватскианглиски, македонски
Наташа Колеќевска ГеоргиевскаАктивен членnkolekevska@yahoo.com+38970369674англискианглиски, босански, српски, Српско-хрватски, хрватски, црногорски
Рајна КошкаАктивен членarielle_mk@yahoo.com-англиски, српски, хрватскианглиски, македонски, српски
Сандра Ангеловска - БогатиноскаАктивен членsangelovska@gmail.com38971257717англиски, италијански, српскииталијански, македонски
Ајнур КасоАктивен членaynurkaso@gmail.com-англиски, македонски, турскианглиски, македонски, турски
Лукреција Маљковиќ АтанасовскаАктивен членlukreciam@gmail.com078 484 384англиски, босански, италијански, македонски, српски, Српско-хрватски, хрватски, црногорскианглиски, босански, македонски, српски, хрватски, црногорски
Ирена Кацарски - ЌимоваАктивен членkimovi@t.mk+389 (0)71 308 516англиски, босански, македонски, српски, Српско-хрватски, хрватски, црногорскианглиски, македонски
Даниела ЗдравковскаАктивен членdanielazdravkovska@yahoo.com+38976257006англиски, босански, италијански, српски, хрватски, црногорски, шпанскииталијански, македонски, српски
Калина ЈаневаАктивен членmelagranina@gmail.com-англиски, италијански, македонскианглиски, македонски
Зорица НиколовскаАктивен членzorica.nikolovska@hotmail.com070 351 720германски, македонски, српски, Српско-хрватски, хрватски, црногорскигермански, македонски
Викторија ТалевскаАктивен членvtalevska@gmail.com+491789102595англиски, шпанскианглиски, македонски

Придружни членови

Име и презимеТип на членствоЕmailКонтакт телефонод јазик (превод)на јазик (превод)
Славица ТодороваПридружен членslavicaprof@yahoo.com075 285 825босански, македонски, српски, Српско-хрватски, црногорскибосански, македонски, српски, Српско-хрватски, црногорски
Мартин ТрајановскиПридружен членmartintrajanovski@yahoo.com+389 75 652 890англиски, босански, бугарски, српски, хрватски, црногорскианглиски, македонски, српски, хрватски
Марија Зографска АлексоваПридружен членparola.sudski.prevodi@gmail.com70217024англиски, италијански, македонски, шпанскианглиски, италијански, македонски, шпански
Надица ЃошевскаПридружен членnadica519@yahoo.co.uk389070556044англиски, македонскианглиски, македонски
Марија ДимовскаПридружен членmariija.dimovska@gmail.com38971313155англискианглиски, српски, Српско-хрватски, француски
Марија СекулоскаПридружен членmarija.sekuloska@gmail.com+389 70 382 337англиски, италијански, српскимакедонски
Урош ТашевПридружен членuros@sudskipreveduvac.mk78389958англиски, италијански, македонски, српскианглиски, италијански, македонски
Емилија ДуковскаПридружен членemilija.dukovska@t.mk071/ 287 678англиски, германски, македонски, српски, Српско-хрватски, хрватскианглиски, германски, македонски, српски, Српско-хрватски
Нина ШутареваПридружен членninastrv@gmail.com+38975366666англиски, германски, македонски, шпанскианглиски, германски, македонски
Анета ПауноскаПридружен членaneta.paunovska@gmail.com076/ 407 814англиски, бугарски, македонски, српски, Српско-хрватски, хрватскианглиски, македонски, српски, Српско-хрватски
Луљета АдемиПридружен членluljetademi@gmail.com38971677303албански, англиски, македонскиалбански, англиски, македонски