ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ЗПРМ ВО ВРСКА СО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНИТЕ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Почитувани, Со целосно внимание го следиме развојот на настаните во врска со законите за задолжително социјално и здравствено осигурување. Во недостаток на текстот на предложените законски измени, би сакале да ве потсетиме на нашиот став во врска со првичната предложена […]

Официјален став на ЗПРМ во врска со обврската за плаќањето на придонесите од задолжително социјално осигурување

Официјален став на ЗПРМ во врска со обврската за плаќањето на придонесите од задолжително социјално осигурување за хонорарите на преведувачите и на толкувачите, која стапи на сила од 1 јануари 2015 година: Од 1 јануари 2015 година, сите хонорари за […]

ЗПРМ, ЗКТРМ И ЗЛРМ ПОДНЕСОА ПИСМО ДО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД

На 30.12.2014 г., трите национални здруженија на преведувачите, конференциските толкувачи и на лекторите поднесоа писмо до Министерството за труд и социјална политика во врска со новите законски решенија за задолжително социјално осигурување. Сметаме дека, во обид да се справат со […]

ЗПРМ поднесе претставка до Комисијата за заштита од дискриминација

На 24 декември 2014 година, Здружението на преведувачи на Република Македонија (ЗПРМ) поднесе претставка до Комисијата за заштита од дискриминација во врска со новиот Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување. Во претставката ЗПРМ изложува седум аргументи за постоење дискриминација […]

Став на ЗПРМ во врска со Законот за задолжително социјално и здравствено осигурување

Здружението на преведувачи на Република Македонија (ЗПРМ) се придружува кон протестот за одложување на стапувањето во сила на измените на Законот за задолжително социјално и здравствено осигурување и повикува на овозможување вистинска јавна расправа, која изостана при неговото донесување. Како […]

Образложение на коментарите и предлозите за Предлог-законот за судски преведувачи на Здружението на преведувачи на РМ

Здружението на преведувачи на Република Македонија (ЗПРМ, www.mata.mk ), граѓанско непрофитно здружение за професионален развој на преведувачи (судски, стручни, книжевни и сите други категории преведувачи) со овој допис до Министерството за правда на РМ официјално ги доставува следниве забелешки и коментари […]

Награда за преведувачки проект од областа на традуктологијата

Европското традуктолошко друштво доделува награда од 2.000 евра за најзаслужниот проект за превод на клучни текстови од областа на традуктологијата (како и истражувања од областа на толкувањето и локализацијата). Рокот за пријавување е 1 јуни 2014 година. Повеќе подробности ќе […]

Трибина: „Книжевниот превод и авторското право“

Во рамките на својата годишна програма, ЗПРМ ви ја најавува првата јавна трибина за 2013 година поддржана од Филозофскиот факултет во Скопје, под наслов „Книжевниот превод и авторското право“. Книжевниот превод претставува своевиден пресек помеѓу преведувачката работа и книжевната уметност. […]