Трибина: „Книжевниот превод и авторското право“

Во рамките на својата годишна програма, ЗПРМ ви ја најавува првата јавна трибина за 2013 година поддржана од Филозофскиот факултет во Скопје, под наслов „Книжевниот превод и авторското право“. Книжевниот превод претставува своевиден пресек помеѓу преведувачката работа и книжевната уметност. […]

Анкета: Преведувачи во ЕУ

Здружението на преведувачи на РМ спроведува анкета со која сакаме да прибереме информации за демографскиот и за образовниот состав на преведувачите во Македонија, како и податоци за нивните интереси и потреби, за да можеме да ги конципираме нашите активности според […]