Преведувачите – клучни за евроинтеграција

  Подобрувањето на положбата на преведувачите и на толкувачите и решавањето на проблемите во преведувачката индустрија, но и создавањето можности за нивна постојана надградба се клучни за евроинтеграциските процеси на Република Македонија е еден од заклучоците што може да се […]

Прва меѓународна конференција на ЗПРМ

  Здружението на преведувачи на Република Македонија успешно ја организира својата Прва меѓународна конференција во 2013 год., на која се дискутираше за преведувачите во ЕУ, за професионалните стандарди за писмен превод, за професионалните стандарди за толкување, за протоколор за професионални […]

Средба на преведувачи и лектори

На почетокот на март, Здружението на преведувачи на Република Македонија (ЗПРМ), поддржано од Филозофскиот факултет од Скопје, ја организира првата работна средба во соработка со Здружението на лектори на Република Македонија (ЗЛРМ), со наслов „Најчести јазични грешки во преводите“. Средбата […]

Најчести јазични грешки во преводите

Здружението на преведувачи на Република Македонија (ЗПРМ), во соработка со Филозофскиот факултет од Скопје и Здружението на лектори на Република Македонија (ЗЛРМ), има чест и задоволство да Ве покани на средбата „Најчести јазични грешки во преводите“ Целта на средбата е […]

Претставување на здружението

На 17 мај 2012 година, Здружението на преведувачи на Република Македонија (ЗПРМ) го одржа своето прво претставување пред заинтересираните колеги  во ЕУ Инфо-центарот на Делегацијата на ЕУ во Скопје. Ова беше одлична можност заинтересираните да ја слушнат визијата и мисијата […]