Анкета: Преведувачи во ЕУ

Здружението на преведувачи на РМ спроведува анкета со која сакаме да прибереме информации за демографскиот и за образовниот состав на преведувачите во Македонија, како и податоци за нивните интереси и потреби, за да можеме да ги конципираме нашите активности според реалните потреби.
Анкетата е анонимна и кратка.
Анкетата се наоѓа на следнава врска:

http://www.impressity.com/Survey/sl.aspx?SurveyLinkId=updeighezftfliqislwb

Однапред им се заблагодаруваме на сите преведувачи што ќе ја пополнат анкетата.