ЦЕНОВНИК ЗА СУДСКИ ПРЕВОД И ТОЛКУВАЊЕ

МАТА изработи Ценовник за судски превод и толкување кој го предлагаме за користење при превод и толкување за потребите на судовите, обвинителствата и другите правни професионалци во државата.

ОБРАЗЕЦ ЗА СУДСКИ ТРОШКОВНИК

МАТА изработи образец за Трошковник кој можете да го користите кога работите
судски превод/толкување со цел фактурирање по завршувањето со ангажманот.

Повеќејазична електронска база на правни и економски поими

НОВИ Препораки за тарифирање на превод и толкување 2019!
Call for Babylon Best Young Translator Award 2019
previous arrow
next arrow
Slider

FIND A TRANSLATOR OR INTERPRETER

OUR MISSION

да воведе професионални стандарди на пазарот во Република Македонија,

да работи на професионалниот развој на членовите на професијата и

да создава позитивна перцепција за професијата „преведувач“ меѓу членовите на професијата, потенцијалните клиенти и пошироката јавност.

More

NEWS

Terms of Business for Translaton and Interpreting!

Terms of Business for Translation 2019 for the GLOBAL market Terms of Business for Interpreting 2019 for the GLOBAL market

Sixth Annual Conference of MATA – Court Translation & Interpreting in Macedonia

Winners of Babylon Best Young Translator Award 2018 Announced

On September 26th, 2018, the winners of the Babylon Best Young Translator Award 2018 were announced. The students Nikola Spasovski and Ardita Zulfiu are the winners of the Fifth edition of the Bablyon Award for translating excerpts of literary works […]

More

PARTNER ORGANIZATIONS

МАТA is a Member of: